31.10.2018


ZKUŠEBNÍ,  VÝZKUMNÉ A VÝUKOVÉ  LABORATOŘE VFN a 1. LF UK

V listopadu 1953 byl výměrem ministra zdravotnictví zřízen Výzkumný ústav stomatologický (VÚS), zahrnující i technologickou laboratoř, jejíž náplní byl systematický výzkum vlastností dentálních materiálů. V září 1999 byl VÚS z rozhodnutí ministra zdravotnictví začleněn do struktury Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Organizačním opatřením VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) byl Výzkumný ústav stomatologický od 1.1.2012 přejmenován na Ústav klinické a experimentální stomatologie, který se včetně výzkumných a zkušebních laboratoří od 1.9.2014 stal součástí Stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Výzkumné a zkušební laboratoře VFN a 1. LF UK jsou zaměřeny na tyto hlavní oblasti:

- výzkum a testování fyzikálně-mechanických vlastností dentálních materiálů;

- testy přecitlivělosti oddáleného typu na kovové i nekovové materiály určené zejména pro dentální a ortopedické aplikace do lidského organismu;

- klinický a laboratorní výzkum vztahu mikroflóry ústní dutiny a vybraných systémových onemocnění;

- nedestruktivní 2D a 3D strukturní analýza biomateriálů a měkkých/tvrdých tkání pomocí počítačové mikrotomografie.


Struktura pracoviště:

Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN

 Laboratoř pro ústní biologii

 Laboratoř mikrotomografie

Laboratoř fyzikálních a mechanických vlastností dentálních materiálů