19.02.2018

Akreditovaná zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN (ZLDM VFN), č. 1250

 


 

Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN (ZLDM VFN), č. 1250

Zkušební laboratoř pro dentální materiály vznikla z původní technologické laboratoře Výzkumného ústavu stomatologického. Přibližně dvouletá cílená příprava zkušební laboratoře k akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. byla úspěšně završena v březnu 2000 získáním prvního Osvědčení o akreditaci.

ZLDM VFN splňuje požadavky mezi­ná­rodně respektované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, čímž uspo­ko­juje poža­davky zákaz­níků i řídi­cích a kon­t­rol­ních orgánů.

 

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí fyzikálně-mechanické zkoušky dentálních materiálů, které jsou uvedeny v příloze platného Osvědčení o akreditaci, a to na základě objednávek zákazníků nebo v rámci mezilaboratorních porovnání.

 


Tým akreditované zkušební laboratoře:

vedoucí laboratoře:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA; email: Jana.Duskova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 825

technický vedoucí laboratoře:

Ing. Radka Vrbová, Ph.D.; email: Radka.Vrbova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 804

manažer kvality:

Ing. Vlasta Fialová, CSc.; email: Vlasta.Fialova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 804

další pracovníci laboratoře: RNDr. Pavel Bradna, CSc., MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D., MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. Děvana Houšová, CSc.


 

počet zobrazení: 4576 poslední aktualizace: 19.02.2018
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.