29.01.2018

Granty/projekty

 

18-06110S: Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi; řešení 2018 - 2020.

PROGRES Q29: Onemocnění orofaciálního systému - výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce; řešení 2017 - 2021.

AZV 17-30753A: Využití metod paralelního sekvenování pro monitorování dynamiky orálního mikrobiomu v průběhu rozvoje a terapie onemocnění parodontu; řešení 2017 - 2020. (Use of parallel sequencing methods for monitoring of oral microbiome dynamics in the course of periodontal disease development and therapy.)

GA ČR 14-37368G: Centrum orofaciálního vývoje a regenerace; řešení 2014-2018 (Centre of orofacial development and regeneration).