05.02.2018

Laboratoř fyzikálních a mechanických vlastností dentálních materiálů

 

Tato laboratoř slouží především pro výuku studentů 3. až 5. ročníku Zubního lékařství 1. LF UK v Praze. Její prostory a přístrojové vybavení je rovněž využíváno pro výzkum a testování vlastností materiálů v rámci probíhajících projektů (viz výše).

Kontakty:

RNDr. Pavel Bradna, CSc.; email: Pavel.Bradna@vfn.cz, telefon: +420 224 966 802