19.02.2018

Publikace

Vybrané publikace:

1. Bradna P., Cerna D.: Impact of water quality on setting of irreversible hydrocolloid impression materials. Journal of Prosthetic Dentistry, 96 (6), 2006, 443-448,.

2. Bradna P., Vrbova R., Dudek Michal., Roubickova A., Housova D.: Comparison of bonding performance of self-etching and etch-and-rinse adhesives on human dentin using reliability analysis. J Adhes Dent, 10 (6), 2008, 423-429.

3. Bradna P., Fronek J., Comba L., Housova D.: Curing of epoxy-and dimethacrylate-based composites using different polymerization lamps. IADR conference Munich 2009.

4. Froněk J., Bradna P., Comba L., Houšová D.: Spolehlivost měření světelného výkonu polymeračních lamp ručními radiometry. Pražské dentální dny 2009.

5. Bradna P., Froněk J., Comba L., Houšová D: Srovnání účinnosti halogenových a LED polymeračních lamp při vytvrzování kompozitních materiálů s odlišným mechanismem polymerace. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 109 (5), 2009, 85-91.

6. Comba L., Bradna P., Vrbova R., Dudek M.: Long-term durability of composite repair in various environments. IADR Conference Wuhan, 2009.

7. Bradna P., Froněk J., Comba L., Houšová D: Kam směřuje vývoj polymeračních lamp? Česká stomatology a Praktické zubní lékařství, 110 (3), 2010, 61-68.

8. Comba L., Bradna P., Dudek M., Vrbová R.: Effect of different test methods on composite to composite bond strength values, poster IADR Barcelona 2010.

9. Bradna P., Vrbova R., Fialova V., Houšova D., Handzel J.: The effect of toothpaste and tooth mineralization products on morphology of human enamel. 23rd. Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 15-18 June 2011, Athens, Greece.

10. Bradna P, Vrbová R, Fialová V, Houšová D, Comba L.: Ochranný účinek prostředků ústní hygieny proti eroznímu poškození zubní skloviny. Pražské dentální dny 2012.

11. Dudek M, Roubickova A, Comba L, Housova D, Bradna P: Effect of postoperative peroxide bleaching on the stability of composite to enamel and dentin bond, Operative Dentistry 38 (4), 2013, 394-407.

12. Roubickova A, Dudek M, Comba L, Housova D, Bradna P: Effect of post-operative peroxide bleaching on the marginal seal of composite restorations bonded with self-etch adhesives. Operative Dentistry, 38 (6), 2013, 644-654.

13. Bradna P, Fialova V, Housova D, Duskova J.: Antierosion potential of toothpastes and a mouth rinse with different active ingredients. Konference CED-IADR Florencie, 2013.

14. Comba L., Bradna P., Lencova E., Dusova J., Housová D.: The effect of surface treatment and adhesive system on the durability of composite repairs. Dentistry 5, 2015, 318.

15. Bradna P, Vrbova R, Fialova V, Housova D, Gojisova E: Formation of protective deposits by anti-erosive toothpastes - a microscopic study on enamel with artifical defects. Scanning - The journal of scanning microscopies, 38 (5), 2016, 380–388.

16. Bradna P, Ondrackova L, Zdimal V, Navratil T, Pelclova D.: Detection of nanoparticles released at finishing of dental composite materials. Monatshefte Fur Chemie, 148 (3) 2017, 531-537.

17. Ondracova L, Bradna P, Zdimal V, Pelclova D: „Aerosol particle release at finishing of dental composites“ European Aerosol Conference 2017 (EAC 2017), Curych, 27. 8.-1. 9. 2017.

18. Vrbova R., Fialova V., Bradna P., Housova D.: Vliv dezinfekčních přípravků na vlastnosti dentálních otiskovacích hmot, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, A-roč. 116 (3), 2016, 73-81.

19. Tichý A., Roubickova A., Bradna P.: Is Fast Photopolymerization a Reliable Concept of Composite Curing? CED-IADR congress, 21.-23. 9. 2017, Vídeň.

 

 

Názvy disertačních prací obhájených na pracovišti ÚKES (školitel Dr. Bradna):

 

1. MUDr. Michal Dudek: Vliv prostředí s korozním účinkem na dlouhodobou stabilitu adhezního spoje mezi sklovinou, dentinem a kompozitními materiály.

 

2. MUDr. Adéla Roubíčková: Dlouhodobá odolnost okrajového uzávěru kompozitních výplní v prostředí se zvýšeným korozním rizikem.

počet zobrazení: 1588 poslední aktualizace: 19.02.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.