29.01.2018

Výuková činnost

 

Pra­cov­níci labo­ra­toří se podí­lejí na pregraduální výuce pre­ven­tivního zubního lékař­ství a působí jako ško­li­telé dok­tor­ského stu­dij­ního pro­gramu biomedicíny.

 

počet zobrazení: 1544 poslední aktualizace: 29.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.